Privacyverklaring Samen Altijd Warmer vzw

Het waarborgen van jouw persoonlijke levenssfeer als je www.samenaltijdwarmer.be bezoekt is voor ons een belangrijke taak. In ons privacybeleid, dat van toepassing is op de diensten van Samen Altijd Warmer vzw beschrijven we hoe we informatie verzamelen en verwerken.

Samen Altijd Warmer vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van www.samenaltijdwarmer.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

We zijn echter niet verantwoordelijke voor de handelingen van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van www.samenaltijdwarmer.be aanvaard je ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Samen Altijd Warmer vzw of rechthoudende derden.

Bij betwistingen van de inhoud of de intellectuele eigendomsrechten van inhoud op de website kan je ook via info@samenaltijdwarmer.be schriftelijk een vraag of klacht doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen door ons met de hoogste prioriteit en zorgvuldigheid behandeld worden.

De informatie op deze website is enkel informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Samen Altijd Warmer vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.


Verwerking van persoonsgegevens

Samen Altijd Warmer vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Samen Altijd Warmer vzw leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Samen Altijd Warmer vzw stelt zich middels deze privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


Maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer

Samen Altijd Warmer vzw
Tervuursevest 110
3000 Leuven
ON aangevraagd


Functionaris Gegevensbescherming Samen Altijd Warmer vzw

Samen Altijd Warmer vzw heeft formeel nog geen Data Protection Officer (“functionaris inzake gegevensbescherming”) aangesteld, omdat dat voor Samen Altijd Warmer vzw (nog) niet nodig is. Dat wil niet zeggen dat u met jouw vragen of opmerkingen over privacy en gegevensbescherming nergens terecht kan. Je kan die vragen of opmerkingen overmaken via

 • het contactformulier
 • per brief naar de maatschappelijke zetel van Samen Altijd Warmer vzw
 • per e-mail aan info@samenaltijdwarmer.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen Altijd Warmer vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Particulieren
  • Voor- en familienaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Groepen en organisaties
  • Naam groep of organisatie
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Ondernemingsnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Bedrijven en Btw-plichtigen
  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW-nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenaltijdwarmer.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Doeleinden van de werking

Samen Altijd Warmer vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De organisatie van fundraising doeleinden en (steun)activiteiten
 • Het afhandelen van de administratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze werking
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Samen Altijd Warmer vzw analyseert jouw gedrag op de website via google analytics om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Samen Altijd Warmer vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Als je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing materiaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Samen Altijd Warmer vzw de gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal die betrekking hebben op onze werking. Samen Altijd Warmer vzw kan de door jouw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene link om uit te schrijven te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


Geautomatiseerde besluitvorming

Samen Altijd Warmer vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen Altijd Warmer vzw) tussen zit.

Samen Altijd Warmer vzw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Drive: Gegevens worden hier opgeslagen met als doel het organiseren van de activiteit.
 • Combell en Google voor email: we slaan uit bedrijfsmatige overwegingen al het e-mailverkeer op deze server op.
 • Mailchimp voor CRM: indien er niet langer mailing gewenst is, kan er eenvoudig onderaan de email worden afgemeld. De gegevens zullen dan verwijderd worden uit Mailchimp.


Bewaartermijnen persoonsgegevens

Samen Altijd Warmer vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Personalia: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Adres: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Overige gegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales


Delen van persoonsgegevens met derden

Samen Altijd Warmer vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Samen Altijd Warmer vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Samen Altijd Warmer vzw jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Samen Altijd Warmer vzw zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Cookies of vergelijkbare technieken

Samen Altijd Warmer vzw maakt  gebruik van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je onze websites bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

Functionele (noodzakelijke) cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. (Een functionele cookie is bijvoorbeeld het opslaan van de producten die de bezoeker van een webshop in het winkelmandje plaatst of het bijhouden van jouw taalkeuze.)

Bijhouden statistieken

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics & Nimbu Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Inhoud van externe bronnen

Op de website kunnen functionaliteiten van thirdparty services zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram of om toepassingen te laten draaien op de website (bijvoorbeeld een live chat functie) . Deze functionaliteiten werken door een code die van deze third party services zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Voor deze website worden volgende services geïntegreerd:

- Youtube: cookies verbonden aan ingesloten YouTube video's.

Advertentie cookies

Ook voor commerciële doeleinden maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen worden getoond. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.
Zo maken wij gebruik van Google Remarketing Tag, een dienst van Google die advertenties voor ons bedrijf toont naar aanleiding van je bezoek aan onze website. Informatie over hoe je je kan afmelden voor het gebruik van Google-cookies in de Instellingen voor advertenties van Google. Je kan je ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan na het bezoek aan de website of op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser. Instructies vind je op de website van je browser:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge

Wanneer je cookies uitschakelt, hou je er best rekening mee dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.Een uitgebreide lijst van de gebruikte cookies kan je hier vinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen Altijd Warmer vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samenaltijdwarmer.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) (NL) of Rijksregisternummer (Be) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Samen Altijd Warmer vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Samen Altijd Warmer vzw kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient steeds de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.


Samenwerking met www.iksteunmijngoededoel.be als fundraising platform

Met deze samenwerking wenst Samen Altijd Warmer vzw fundraising initiatieven te ondersteunen van organisaties die zich geregistreerd hebben als SAW- Goed Doel. Op het platform kunnen deze organisaties acties opzetten, burgers acties indienen en kunnen deelnemers zich registreren. Bij het online betreden van het platform gelden de algemene voorwaarden en privacybeleid van iksteunmijngoededoel.be Bij registratie ga je akkoord het privacybeleid, cookiebeleid en de gebruikersvoorwaarden van www.iksteunmijngoededoel.be

Laatste update:19 oktober 2020