De Wissel

EEN CANO ORGANISATIE IN DE BIJZONDERE JEUGDZORG EN DE SAMENLEVING

Wat in 1981 begon als een residentiële instelling voor uiterst kwetsbare meisjes, groeide uit tot een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. “Bij De Wissel streven we naar een herbergzame samenleving,” zegt directeur Luc Deneffe. “We geloven heel hard dat ‘good society enables, bad society disables’. Voortdurend gaat De Wissel op zoek naar nieuwe methoden om haar opdracht met de haar toegewezen jongeren en gezinnen uit te oefenen. De Wissel wil niet op een eilandje leven en probeert daarbij contact te leggen met andere werelden. Zo maakt die zorg deel uit van de maatschappij en beweegt ze zich niet in de marge ervan.

WAAR DE WISSEL VOOR STAAT

Essentieel is het aanklampende karakter doorheen crisismomenten. De uitbouw van heel het begeleidingsaanbod is erop gericht om terug verbindingen te maken tussen jongeren en samenleving in een periode waarin er grote afstand en conflicten ontstaan zijn. 

Voor de Wissel is het dan ook van groot belang om zelf als organisatie goed verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. Omgekeerd vinden ook al jaren vrijwilligers de weg naar de verschillende deelwerkingen van de Wissel om op heel diverse manieren een handje toe te steken. Ze zijn een absolute plus in onze dagelijkse werking.

Steun ons

FINANCIERING VAN ONZE WERKING

De Wissel vzw is een privé-initiatief dat financiering voor erkende hulpverlening ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap Opgroeien. 

Voor bepaalde infrastructuurwerken, met een maximum van 60 % op het (ver)bouwen zelf, kan ze beroep doen om VIPA, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Grond en saldo dient uit eigen middelen te gebeuren.

Naast een grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en het engagement van vele vrijwilligers, vraagt de keuze voor de specifieke doelgroep een surplus aan begeleiding en bijzondere werkmethoden. Dat maakt dat de Wissel vzw structureel niet toekomt met de reguliere financiering. Het zijn dus de giften, schenkingen, legaten en sponsoring die het engagement voor deze gekwetste doelgroep mogelijk maken.

FISCAAL ATTEST?

Voorwaarden | Mits een overschrijving op de Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143, met de vermelding ‘gift' zijn jouw giften aan De Wissel vzw in 2021 voor 45% fiscaal aftrekbaar, vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Je ontvangt automatisch het fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Bankrekening van De Wissel vzw Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143

Of steun ons via deze website

Info

Martelarenplein 13 bus 2
3000 Leuven
Rechtsvorm: VZW
Ondernemingsnummer: 0421.913.376
https://www.wissel.be/
Jongeren

Gekoppelde acties

Soirée Chantante

Een sfeervolle benefietavond ten voordele van De Shelter, onderdeel van De Wissel. De Shelter focust zijn werking op kwetsbare jonge gezinnen met nakend ouderschap en begeleidt hen sociaal, pedagog...

Sponsoring Camping Switch

De Switch is een afdeling van De Wissel vzw in Holsbeek. Het is een gezellige groeiplek voor meisjes tussen 14 en 18 jaar met een hobbelige start in het leven. Ze vinden er handvaten om verder te b...

Dag van de Zorg!

De Rotonda en Het Vertrek zetten hun deuren open! Kijk eens binnen in de jeugdhulp! Maak kennis met het dagelijkse leven in een leefgemeenschap voor adolescente jongeren op een mooie en fijne plek ...

Testactie

We houden een vastenvoettocht ten voordele van De Wissel. Schrijf je hieronder in en verspreid je eigen sponsorpagina.

Test actie zonder sponsors

Een gewone sponsoractie omdat het kan.

Benefietconcert - Jenter

Vijf jaar geleden brachten we ‘Elias’ van Mendelssohn naar Leuven. Met veel plezier denken we daar aan terug. Ook toen was dit een benefietconcert voor De Wissel vzw. Het evenement was zo succesvol...